LUDO a serious attempt at play

film, 12:00 min.
juni 2022

LUDO is een korte absurdistische film waarin een wereld wordt geschetst waar spontaniteit, spel en verbondenheid ontbreken. Een rigide onderzoekster doet een poging tot het aanwakkeren van deze fenomenen in het monotone leven van haar subject, zonder zelf te weten wat deze nou precies zijn en hoe deze eruit kunnen zien. De uitkomsten van haar onderzoek zijn dan ook niet wat ze had verwacht.

LUDO is an absurd short film that shows a world without spontaneousness, play and connection. Without knowing how to recognise them, a rigid researcher attempts to encourage these phenomena into the monotonous life of her subject. The outcome: an unexpected confrontation.